szkolenieW zakresie szkoleń BHP i P.POŻ, nasza firma prowadzi:

  1. Szkolenia wstępne (instruktaż ogólny);
  2. Szkolenia okresowe dla każdej grupy zawodowej;
  3. Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy;
  4. Szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń wstępnych oraz instruktaży stanowiskowych;
  5. Szkolenia z zakresu ochrony p-poż, okresowe i tematyczne dla każdej grupy zawodowej;
  6. Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożaru i udzielania pierwszej pomocy;
  7. Inne szkolenia związane z bezpieczeństwem pracy, takie jak:

Nasze szkolenia mają formę kursów, seminariów, samokształcenia kierowanego. Szkolenia przeprowadzane są w siedzibie naszej firmy jak i u klienta, z użyciem filmów, prezentacji multimedialnych. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe w formie skryptu.Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego z wymaganiami prawnymi, w zależności od rodzaju szkolenia.Na życzenie klienta szkolenia mogą być prowadzone w języku angielskim!